Щорічний семінар-практикум «Черкаський НДІТЕХІМ» 2019

Державне підприємство «Черкаський НДІТЕХІМ» 25-26 червня 2019 року провело черговий семінар-практикум «Правозастосування регламентів ЄС REACH, CLP та нормативно-правових актів інших країн світу у сфері регулювання надання на ринку хімічної продукції та її безпечного використання. Прийняття комплексного законодавства у сфері хімічної безпеки в Україні, гармонізованого з європейським».

Під час семінару були розглянуті основні завдання спеціалізованих підрозділів і фахівців з хімічної безпеки на 2019-2020 рік, поточні актуальні питання і новації в зарубіжних і національних нормативно-правових актах щодо звернення хімічної продукції і забезпечення її безпечного використання.

Одним з найголовніших питань, які були розглянуті на семінарі, є питання майбутньої зміни нормативно-правового поля України щодо надання хімічної продукції на ринку і забезпечення хімічної безпеки, а саме – проектам національного Технічного регламенту щодо безпечності та захищеності хімічної продукції, майже повністю гармонізованого з Регламентом ЄС № 1907/2006 ( REACH), який імплементує основні принципи Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (SAICM) і Технічного регламенту щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування і пакування хімічної продукції, повністю гармонізованого з Регламентом ЄС № №1272 / 2008 (CLP), який імплементує систему GHS 5 редакції.

Особливу увагу, як звичайно, було приділено питанням експортних поставок хімічної продукції в країни ЄС, включаючи прийняті зміни в правилах розміщення на ринку ЄС всіх видів добрив.

В рамках даного семінару-практикуму також були розглянуті питання екологічного маркування хімічної продукції та переваг проведення маргетингових  кон’юнктурно-аналітичних та технологічних досліджень для вибору найбільш оптимальних заходів щодо економічного зростання та сталого розвитку підприємства.

Завантажити >>>Програму семінару<<<

РІШЕННЯ

робочої наради керівників та спеціалістів підприємств  хімічної промисловості України, проведеної в рамках семінару – практикуму

«Правозастосування регламентів ЄС REACH, CLP та нормативно-правових актів інших країн світу у сфері регулювання надання на ринку хімічної продукції та її безпечного використання. Прийняття комплексного законодавства у сфері хімічної безпеки в Україні, гармонізованого з європейським» ( 25-26 червня 2019 р., м. Черкаси)

Робоча нарада у складі  керівників та спеціалістів 20 підприємств галузі (ПАТ «Сумихімпром», Черкаське ПАТ «Азот», ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ТОВ «Метінвестхолдинг», ТОВ «Корона 2000», ТОВ «Фірма Промінвестпластик», ТОВ «НПП «Зоря», ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Укрграфіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ТОВ «Альфа Смарт Агро», ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» та ін.), представників Союзу хіміків України, після детального обговорення актуальних проблем технічного регулювання обігу хімічної продукції в Україні у контексті гармонізації його до законодавства ЄС (Регламентів REACH/CLP) та світових підходів (програми SAICM/GPS/GHS) та з урахуванням розгляду розроблених проектів національного Технічного регламенту щодо безпечності та захищеності хімічної продукції, гармонізованого з Регламентом ЄС № 1907/2006 (REACH) та який імплементує основні принципи Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (SAICM), і Технічного регламенту щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування і пакування хімічної продукції, гармонізованого з Регламентом ЄС № №1272/2008 (CLP) та який імплементує систему GHS 5 редакції,

ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ ПРО  НАСТУПНЕ:

  1. За результатами обговорення проектів національних технічних регламентів рекомендувати направити проекти Технічного регламенту щодо безпечності та захищеності хімічної продукції та Технічного регламенту щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування і пакування хімічної продукції бенефіціару розробок проектів документів – Міністерству економічного розвитку та торгівлі для офіційного оприлюднення та подальшого публічного обговорення цих документів згідно офіційної процедури.
  2. Рекомендувати зацікавленим підприємствам, які не брали участь у роботі семінару-практикумі, надати свої коментарі щодо проектів технічних регламентів за офіційною процедурою під час публічного обговорення проектів технічних регламентів, зокрема, стосовно змісту переліків хімічних речовин (хімічної продукції) у Додатках XIV та XVII та загальних і спеціальних перехідних положень проектів нормативних документів.
  3. Зважаючи на те, що для повноцінного введення в дію національних технічних регламентів щодо безпечності та захищеності хімічної продукції та щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування і пакування хімічної продукції необхідним є прийняття близько 180 національних стандартів та у зв’язку зі змінами у національному законодавстві щодо стандартизації, вважати за доцільне максимально прискорити створення на базі Союзу хіміків України базового Технічного комітету по стандартизації «Хімічна продукція та хімічні технології» та розпочати його практичне функціонування.
  4. У зв’язку з прийняттям нового Регламенту ЄС № 2019/1009 від 5 червня 2019 року, який встановлює правила надання доступу на ринок ЄС удобрювальних продуктів (добрив) та скасовує діючий Регламент (ЄС) №2003/2003 про добрива провести серію спеціальних семінарів-практикумів для  практичної підготовки національних товаровиробників добрив (удобрювальних продуктів) до експорту продукції в ЄС в нових умовах маркування CE.
  5. Ініціювати в рамках секторальної технічної гармонізації в Україні розробку проекту національного технічного регламенту щодо удобрювальних продуктів, гармонізованого з новим Регламентом ЄС, та ввести його в дію в Україні не пізніше 1 червня 2023 року.
  6. Союзу хіміків України спільно з ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» та підприємствами хімічної галузі продовжити системну роботу по гармонізації внутрішнього горизонтального та вертикального технічного законодавства у сфері обігу хімічної продукції з хімічним законодавством ЄС та світовими підходами (програми SAICM/GPS/GHS). Звернути особливу увагу на необхідність розробки та прийняття національного технічного регламенту для належного регулювання надання на ринку засобів захисту рослин, гармонізованого з Регламентом (ЄС) №1107/2009.
  7. Активізувати добровільне та застережне застосовування у практиці роботи підприємств системи GHS (ООН) щодо класифікації небезпеки, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей, а також розробку паспортів безпеки на хімічну продукції та впровадження ризик-орієнтованого підходу для оцінки ступеню небезпеки під час використання хімічної продукції до прийняття та набрання чинності національних технічних регламентів.
  8. Союзу хіміків України спільно з ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» опрацювати та реалізувати комплекс заходів для навчання менеджменту підприємств та фахівців органів виконавчої влади стосовно вимог базових національних технічних регламентів щодо безпечності та захищеності хімічної продукції та щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування і пакування хімічної продукції з метою ефективного правозастосування та своєчасної імплементації названих нормативних документів.
  9. Рекомендувати Союзу хіміків України відновити роботу програми «Відповідальна турбота України» (Responsible care).

За дорученням учасників семінару керівники семінару-практикуму:

директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»                             Ковеня Т.В.

зав. сектором дослідження
європейського законодавства
REACH,
міжнародних та національних
нормативно-правових актів
у сфері технічного регулювання
обігу хімічної продукції
                                                  Мукомела А.М.