Регламент (ЄС) 2003/2003 та зміни у законодавстві ЄС

image_pdfimage_print

microphos_logo

Європейський союз встановив правила, що стосуються надання мінеральних добрив на ринку, а саме умов для позначення “добриво ЄС”, а також стосовно їх якості, складових, маркування і пакування шляхом прийняття Регламенту (ЄС) 2003/2003 щодо добрив. 

Регламент поширюється тільки на мінеральні добрива, які складаються з одного або декількох поживних речовин для рослин.

Всі види добрив, які зазначені у Додатку I до Регламенту (ЄС) 2003/2003 та відповідають певним встановленим показникам, отриманиз за методами випробувань відповідно до визначених стандартів ЄС,   можуть бути позначені як “добриво ЄС”. Перелік різних видів добрив затверджених на європейському ринку може бути розширено.

Консолідована англомовна версія Регламенту (ЄС) 2003/2003

>>Завантажити<<<

Слід зауважити, що незабаром будуть введені нові правила надання на ринку удобрювальних продуктів (новий термін!)  з внесенням поправок до Регламентів (ЄС) № 1069/2009 і (ЄС) № 1107/2009. 

Новий Регламент замінить діючий Регламент (ЄС) № 2003/2003 від 13 жовтня 2003 року щодо добрив. 

Передбачалося, що новий Регламент буде прийнятий Європейським парламентом та Радою Європейського Союзу в першому кварталі 2017 року, однак по ряду причин  його прийняття було перенесено та станом на початок 2019 року він все ще не прийнятий. 

Новий Регламент буде гармонізований з вимогами Регламенту REACH (№ 1907/2006) та Регламенту CLP (№1272 / 2008) і в проекті нового регламенту містяться прямі посилання на названі Регламенти. Фактично без базової реєстрації відповідно до Регламенту REACH вихідних хімічних речовин з тоннажем 1 тонни на рік або більше, з яких складаються удобрювальні продукти, та проведення класифікації небезпеки та нанесення відповідного попереджувального маркування, в ЄС  надати на ринку удобрювальні продукти після введення в дії нового Регламенту буде неможливо.
Сфера застосування нового Регламенту щодо удобрювальних продуктів істотно ширше сфери застосування Регламенту 2003/2003 щодо добрив, оскільки під сферу дії нового НПА підпадуть всі види добрив (органічні добрива, органо-мінеральні добрива, неорганічні добрива, вапняні продукти, меліоранти грунту, субтрати, інгібітори, біостимулятори росту та розмноження рослин, суміші добрив)

Станом на 20.05.2017 проект нового Регламенту ЄС щодо удобрювальних продуктів фактично завершив всі етапи офіційного обговорення, пройшов всі основні комісії Ради ЄС і Європарламенту і фінальна версія документа знаходиться на останньому етапі прийняття Європейським Союзом.

>>>Завантажити<<<