Сектор REACH

iStock_000031004478_Large_pointing-to-connected-dotsВ інституті створений і функціонує сектор дослідження європейського законодавства REACH, міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання обігу хімічної продукції.

Міністерство хімічної промисловості України своїм Наказом № 735 від 29.12.07 поклало на Державне підприємство «Черкаський НІІТЕХІМ» обов’язки щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з питань Законодавства REACH для національної хімічної промисловості.

>>>відкрити документ<<<

З 3 грудня 2012 року Державне підприємство «Черкаський НДІТЕХІМ» пройшло атестацію наукової установи за науково технічним напрямком “Проведення техніко-економічних досліджень з окремих проблем розвитку хімічної промисловості, проблем Європейського законодавства REACH”. Атестація затверджена наказом № 386 Агентства державного майна України  .

>>відкрити документ<<<

Основні напрямки роботи ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» з інформаційного та аналітико-консультаційного обслуговування підприємств для їх адаптації до роботи в умовах дії нового хімічного законодавства ЄС (REACH/CLP):

 • індивідуальне консультування підприємств з різних аспектів підготовки та проведення реєстрації хімічних речовин  відповідно до вимог Регламенту REACH;
 • індивідуальне консультування підприємств з різних аспектів класифікації небезпеки, попереджувального маркування хімічної продукції відповідно до вимог Регламенту CLP або системи GHS;
 • розробка збірників типових консультацій «Консультації: практичні аспекти реєстрації, оцінки, авторизації, класифікації та маркування речовин відповідно до Регламентів REACH і CLP»;
  розробка практикум з різних «вузьким» питань адаптації підприємств-експортерів Регламентів REACH і CLP;
 • моніторинг інформації щодо змін в нормативно-правовому полі та практичного правозастосування Регламентів REACH, CLP, системи GHS та інших нормативно-правових актів ЄС та актів з міжнародним статусом, які стосуються хімічної промисловості та хімічної безпеки;
 • проведення семінарів-практикумів (робочих зустрічей, круглих столів) з проблемних питань REACH / CLP та хімічної безпеки;
 • проведення досліджень шодо технологій виробництва та легітимного обігу хімічної продукції на ринках країн світу;
 • участь у численних семінарах, конференціях, круглих столах, робочих зустрічах, де розглядається проблематика хімічної безпеки та гармонізації українського законодавства з Європейським;
 • інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо стану адаптації підприємств хімічного комплексу України до Регламенту REACH/CLP та гармонізації національного нормативно-правового поля у сфері хімічної безпеки.
 • Розробка технічної документації, досьє, обгрунтувань, пакету документів для уповноваженого представника не-ЄС виробника,   для проведення реєстрації хімічних речовин у Європейському хімічному агентстві, а також надання допомоги під час проходження перевірок уповноваженим представником не-ЄС виробника.
 • Розробка та/або валідація розширених та звичайних паспортів безпеки  хімічної продукції відповідно до Додатка ІІ до Регламенту REACH та відповідно до ГОСТ 30333:2007 (ДСТУ ГОСТ 30333:2009, а також інших нормативних документів відповідних країн)
 • Проведення оцінки впливу та розробка сценаріїв впливу (Exposure scenario) для розширених паспортів безпеки.
 • Складання Декларації про відповідність REACH (Declaration of Conformity REACH).

Одним з головних напрямків діяльності інституту є повний супровід процесів реєстрації хімічних речовин в ЄС відповідно до Регламенту REACH, а також підтримка експортерів в післяреєстраційний період.