Практикум «Процеси надання нотифікацій до токсикологічних центрів країн ЄС для небезпечних сумішей відповідно до Додатка VIII Регламенту CLP. Роль та участь не-ЄС компаній для збереження конфіденційної інформації. »

Регламентом CLP передбачено призначення певних органів влади або установ у будь-якій країні ЄС як токсикологічних центрів, основним завданням яких є розробка та надання лікувальним закладам та службам невідкладної медичсної допомоги рекомендацій щодо наждання першої допомоги та подальшого лікування осіб, уражених небезпечними сумішами хімічних речовин.

В свою чергу суб’єкти господарювання повинні надати до цих органів інформацію щодо складу та небезпечності сумішей, які вони надають на ринках країн ЄС, присвоюючи особливий ідентифікатор та розміщуюючи його у маркуванні продукції.

У практикумі висвітлюються ці процеси а також надаються рекомендації не-ЄС постачальникам щодо надання інформації імпортерам ЄС зі збереженням конфіденційної інформації.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Довідник існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу». Оновлена версія станом на жовтень 2020 року.

Оновлення 2020 року Довідника існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Проміжні хімічні речовини. Практичні рекомендації щодо використання проміжних речовин у строго контрольованих умовах та розробки технічного досьє у останній версії ПО IUCLID для цілей реєстрації».

У цьому практикумі висвітлюються вимоги до використання хімічних речовин, які підлягають реєстрації відповідно до Регламенту REACH, та які можуть бути зареєстрованою за спрощеною процедурою – реєстрації проміжних хімічних речовин, несприятливий вплив яких має бути повністтю мінімізований та контрольований.

Головна умова – використання речовини у так званих строго контрольованих умовах, про що для можливості проходження за спрощеною процедурою треба навести певні докази.

У практикумі наводяться визначення та приклади такого використання речовин, стандартна доказова база та приводяться приклади розробки реєстраційного досьє для проміжних речовин.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Використання методів, альтернативних випробуванням на тваринах, для виконання інформаційних вимог під час процедур реєстрації, або у цілях проведення класифікації небезпеки хімічних речовин, або розробки паспорту безпеки хімічної продукції».

У цьому практикумі висвітлюються підходи до використання методів ексраполяції даних, моделювання QSAR та інші методи отримання достовірної інформації про небезпечні властивості хімічної речовини, яку необхідно надати ЕСНА за різних регуляторних процедур (реєстрації, отримання дозволу на використання, ухвалення діючої речовини, дозволу надання на ринку біоцидів, пестицидів та іншої хімічної продукції)

Проведення непотрібних випробувань на тваринах заборонені на території ЄС у разі, якщо такі випробування вже проводились тим чи іншим суб’єктом, а результати визнані як репрезентативні, або існує інший метод отримання такої інформації.

Результати реальних або модельованих випробувань необхідні для виконання інформаційних вимог до досьє, які надаються за різними процесами відповідно до хімічних Регламентів ЄС.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Рекомендації для промисловості для успішного проходження реєстрації хімічних речовин, проведення класифікації небезпеки та оцінки ризиків, а також щодо пост-реєстраційних процесів відповідно до Регламентів REACH та CLP».

У цьому практикумі надається інформація щодо чинних вимог європейського законодавства у сфері хімічної безпеки, зокрема Регламентів REACH, CLP, BPR, FPR, PPP, з урахуванням всіх останніх змін до нормативно-правових актів.

Надаються рекомендації для суб’єктів господарювання, які не є резидентами ЄС щодо реєстрації хімічних речовин та продукції, які надаються на ринку ЄС певним суб’єктом вперше, щодо оновлення реєстраційних досьє, змін до правил класифікації небезпеки та маркування хімічної продукції, входження до переліку постачальників діючих речовин біоцидів, виконання вимог накладених обмежень використання та законного звільнення від певних вимог.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com