Практикум з розробки паспорта безпечності для речовини або суміші відповідно до Регламенту №1907/2006 (REACH) і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.

Даний практикум розроблений на основі вимог до Паспорту безпеки (SDS, еSDS), викладених у наступних офіційних документах:

  • Додатках I і II до Регламенту REACH ( «Загальні положення для оцінки речовин і розробки звітів про хімічну безпеку», «Керівництво по розробці паспорта безпечності»);
  • Регламенті № 1272/2008 / EC про класифікацію, маркування та упаковку речовин і сумішей (Регламент CLP);
  • Керівництві з інформаційних вимог і оцінці хімічної безпеки. Частина G: Розширений SDS;
  • ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безпеки хімічної продукції. Загальні вимоги »(ДСТУ ГОСТ 30333: 2009« Паспорт безпеки хімічної продукції »(введений в дію з 1.01.2010));
  • ГОСТ 30340-2007 «Попереджувальна маркування хімічної продукції» (ДСТУ ГОСТ 30340: 2009 «попереджувальних маркування хімічної продукції» (введений в дію з 1.012010).

В даний практикум внесені всі нові вимоги і роз’яснення щодо розробки паспорта безпечності, викладені в новому Керівництві ECHA.

В процесі розробки даного практикуму використані інші міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють сферу виробництва, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення речовин і сумішей.

Зміст
1. Вступна інформація і деякі загальні вимоги до розробки паспорта безпечності на речовину або суміш.
1.1. Нормативно-правова база та інформаційні матеріали, які використані при розробці практикуму.
1.2. Існуючі редакції Додатка II до Регламенту REACH.
2. Загальні вимоги до розробки й передачі вниз по ланцюгу поставок паспорта безпечності ПБ / SDS.
2.1. Цілі розробки ПБ / SDS.
2.2. Види паспорта безпечності .
2.3. Особливі вимоги, що пред’являються до розробки SDS.
2.4. Вимоги, що пред’являються до розробника SDS.
2.5. Нормативно-правова база ЄС для розробки SDS.
2.6. Оновлення паспорта безпеки відповідно до Регламенту CLP.
2.6.1. Загальні вимоги Регламенту CLP до паспорту безпечності .
2.6.2. Перехідні вимоги і преференції.
2.6.3.Ізмененія норм Регламенту REACH, що стосуються розробки SDS, обумовлені введенням в дію Регламенту CLР (Стаття 31 Регламенту REACH)
2.6.4. Використання альтернативної хімічної назви.
2.7. Види передачі SDS по ланцюгу поставок.
2.8. Речовини або суміші, на які передача паспорта безпечності по ланцюгу обов’язкове
2.9. Речовини або суміші, на які розробка і передача паспорта безпечності по ланцюгу поставок не обов’язкова.
2.10. Речовини або суміші, на які паспорта безпечності не розробляються
2.11. Юридичні особи, які мають право на отримання SDS.
2.12. Принципові відмінності вимог до паспортів безпечності , які розроблено відповідно до Регламенту REACH і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.
2.13. Мовні вимоги до SDS у відповідність з Регламентом REACH.
2.14. Розробка SDS на вироби.
2.15. Відповідальність за передачу SDS.
2.16. Відповідальність за оновлення SDS.
2.17. Деякі особливості розробки SDS для сумішей.
2.18. Внесення реєстраційних номерів в паспорта безпеки.
2.19. Конфіденційність і безкоштовність SDS.
2.20. Дії проміжного користувача речовини або суміші після отримання SDS
3. Структура і зміст основних розділів паспорта безпечності відповідно до Регламенту REACH і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.
3.1. Послідовність розділів.
3.2. Шапка (заставка)
3.3. Розділ 1. Identification of the substance / mixture and of the company / undertaking (ГОСТ: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника або постачальника)

«1.1 Product identifier (Ідентифікація хімічної продукції)».
«1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against (Використання хімічної продукції)».
«1.3 Details of the supplier of the safety data sheet (Ідентифікація компанії виробника та / або постачальника)».
«1.4 Emergency telephone number (Телефон екстреного зв’язку)».

3.4. Розділ 2. Hazards identification (Ідентифікація небезпеки (небезпек))

«2.1 Classification of the mixture (Класифікація небезпеки)».
«2.2 Label elements (Маркування)».
«2.3 Other hazards».

3.5. Розділ 3 Сomposition / information on ingredients (Склад (інформація про компоненти))

«3.1 Substances / Mixtures (Склад речовини / суміші по компонентах)».

3.6. Розділ 4 First aid measures (Заходи першої допомоги)

«4.1 Description of first aid measures (Опис заходів першої допомоги)».
«4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed (Найважливіші симптоми і наслідки, як гострі, так і відстрочені)».
«4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed (Вказівка, чи потрібна невідкладна медична допомога при ураженні продуктом)».

3.7. Розділ 5 Firefighting measures (Заходи і засоби забезпечення пожежовибухобезпеки)

«5.1 Extinguishing media (Заходи пожежогасіння)».
«5.2 Special hazards arising from the substance or mixture (Особливі небезпеки, викликані  речовиною або сумішшю)».
«5.3 Advice for firefighters (Рекомендації для пожежних)».

3.8. Розділ 6. Accidental release measures (Заходи щодо запобігання і ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій та їх наслідків)

«6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures (Заходи особистої безпеки, захист в надзвичайних ситуаціях) ».
«6.2 Environmental precautions (Заходи щодо забезпечення захисту навколишнього середовища)»
«6.3 Methods and material for containment and cleaning up (Методи очищення і нейтралізації)».
«6.4 Reference to other sections (Посилання на інші розділи)».

3.9. Розділ 7 Handling and storage (Правила зберігання хімічної продукції та поводження з нею при вантажно-розвантажувальних роботах)

«7.1 Precautions for safe handling (Правила безпечного поводження)».
«7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities (Правила безпечного зберігання)».
«7.3 Specific end use (s) (Специфічні кінцеві види використання)

3.10. Розділ 8. Exposure controls / Personal protection (Засоби контролю за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту)

«8.1. Control parameters (Параметри контролю) ».
«8.2 Exposure controls (Контроль впливу)».
«8.2.1. Appropriate engineering controls (Належні технічні засоби контролю) »

«8.2.2. Individual protection measures, such as personal protective equipment (Заходи особистого захисного спорядження, як ЗІЗ) ».
«8.2.3. Environmental exposure controls (Контроль впливу на навколишнє середовище) »

3.11. Розділ 9. Physical and chemical properties. (Фізико-хімічні властивості)

«9.1 Information on basic physical and chemical properties (9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості)».
«9.2 Other information (Інша інформація)».

3.12. Розділ 10. Stability and reactivity (Стабільність і реакційна здатність)

«10.1 Reactivity (Реакційна здатність)».
«10.2 Chemical stability (Хімічна стабільність)».
«10.3 Possibility of hazardous reactions (Можливість виникнення небезпечних реакцій)»
«10.4 Conditions to avoid (Умови, яких слід уникати)».
«10.5 Incompatible materials (Несумісні матеріали)».
«10.6 Hazardous decomposition products (Шкідливі сполуки розпаду)».

3.13. Розділ 11. Toxicological information (Інформація про токсичність)

«11.1 Information on toxicological effects. (Інформація про токсикологічних ефекти.) ».

3.14. Розділ 12. Ecological information (Інформація про вплив на навколишнє середовище).

«12.1 Toxicity (Екотоксичність)».
«12.2 Persistence and degradability (Стійкість і здатність до розпаду)».
«12.3 Bioaccumulative potential (біоакумулятивною потенціал)».
«12.4 Mobility in soil (Мобільність в грунті)».
«12.5 Results of PBT and vPvB assessment (Результати оцінки PBT і vPvB)».
«12.6 Other adverse effects (Інші несприятливі ефекти)».

3.15. Розділ 13. Disposal considerations (Рекомендації з видалення відходів)

«13.1. Waste treatment methods (Методи поводження з відходами) »

3.16. Розділ 14. Transport information (Інформація при перевезеннях (транспортуванні))

«14.1. UN number The UN number (Номер ООН) »
«14.2. UN proper shipping name (Належне найменування) ».
«14.3. Transport hazard class (es) (Транспортні класи небезпеки) ».
«14.4. Packing group (Група упаковки) ».
«14.5. Environmental hazards (Небезпеки для навколишнього середовища) ».
«14.6. Special precautions for user (Спеціальні запобіжні заходи) ».
«14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code (Транспортування навалом) ».

3.17. Розділ 15. Regulatory information (Адміністративна інформація)

«15.1 Safety, health and environmental regulations / legislation specific for the substance or mixture (Законодавчі і нормативно-правові акти про здоров’я та безпеку навколишнього середовища)».
«15.2. Chemical safety assessment (Оцінка хімічної безпеки) ».

3.18. Розділ 16. Other information (Інша інформація)

4. Додаток до паспорта безпеки – сценарії впливу.
4.1 Загальна інформація про сценарії впливу.
4.2. Сценарій впливу для передачі інформації по ланцюгу поставок.

«Розділ 1 Title of Exposure scenario (Назва (шапка) сценарію впливу)».
«Розділ 2 Operational conditions and risk management measures (Операційні умови і заходи управління ризиками)».
«Розділ 3 Exposure estimation and reference to its source (Оцінка впливу і посилання на вихідні дані)».
«Розділ 4 Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES (in relation to potential for scaling) – adapting parameters of use of substance to individual conditions (Керівництво для користувачів щодо практичного застосування сценарію впливу)

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з пошуку і використання вихідних даних (науково-технічна, технологічна, токсикологічна, екотоксикологічних і ін. Інформація) для розробки реєстраційних досьє, паспортів безпеки SDS / eSDS та інших документів для оцінки речовини (суміші). Аналіз інформативності, достовірності і доступності світових і національних баз даних

Зміст
1. Загальні підходи до пошуку і використання інформації про безпеку хімічної продукції при розробці  sds, формуванні досьє по оцінці хімічної безпеки речовин
1.1. Система  GHS і її вимоги
1.2. Паспорт безпечності / SDS
1.3. Маркування хімічних речовин
1.4. Інформація про обмеження хімікатів відповідно до Регламенту REACH
1.5. Показники DNEL або PNEC (Регламент REACH)
1.6. Деяка інформація про структуруванні Практикуму і рекомендації по його використанню
2. Кумулятивні інформаційні бази даних про хімічні речовини
2.1. Інформаційна база «The Global Portal to Information on Chemical Substances» (eChemPortal)
2.2. база RiskIE

2.3. база ChemSpider
2.4. бази OECD
2.4.1. База OECD HPV
2.4.2. OECD SIDS IUCLID
2.4.3. SIDS UNEP
2.5. база INCHEM
2.6. База International Chemical Safety Cards (ICSC)
2.7. Бази ЄС країн північної групи (N-Class і H-Class)
2.7.1. База N-Class
2.7.2. База H-Class
2.8. бази ЄС
2.8.1. база ESIS
3. Загальновизнані національні інформаційні бази даних про хімічні речовини
3.1. США
3.1.1. база ChemIDplus
3.1.2. база ACToR
3.1.3. база HPVIS
3.1.4. База HSDB (База TOXNET)
3.1.5. База US EPA IRIS
3.1.6. База US EPA SRS
3.1.7. База EMCI EPA
3.1.8. База US RIAS
3.1.9. база ATSDR
3.1.10. База NTP (National Toxicology Program)
3.1.11. база NIOSH
3.1.12. База ECOTOX (ECOTOXicology)
3.2. Великобританія
3.2.1. База UK CCRMP Outputs
3.3. Німеччина
3.3.1. база GESTIS
3.4. Австралія
3.4.1. База NICNAS PEC
3.5. Канада
3.5.1. база CESAR
3.5.2. база CCOHS
3.6. Японія
3.6.1. база CHRIP
3.6.2. база JECDB
3.6.3. База GHS-J
3.7. Фінляндія
3.7.1. база EnviChem
3.8. Бельгія
3.8.1. база Сhemexper
3.9. Нова Зеландія
3.9.1. База HSNO CCID
4. актуалізуються платні бази
4.1. база ChemFinder
4.2. База CCOHS (платна)
5. БАЗИ ДАНИХ MSDS / SDS НА ЩО ДІЮТЬ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ
5.1. База (M) SDSonline
5.2. База (M) SDS Xchange (Канада)
5.3. База (M) SDSprovider
5.4. база Docstoc
5.5. База OHSAN (M) SDS
5.6. База Seton (M) SDS
5.7. База EMIS (Австрія)
5.8. База Fisher Scientific / Acros Organics
5.9. Vermont SIRI (M) SDS Collection
5.10. База (M) SDS University of Akron
5.11. База (M) SDS Iowa State University
5.12. База (M) SDS Оксфордського університету
5.13. База Університет Ліверпуля
5.14. База Університету Касселя
5.16. База (M) SDS Advanced Search
5.18. База (M) SDS VWR
5.19. Бази (M) SDS окремих компаній
6. Розробники програмного забезпечення для розробки SDS / SDS
6.1. Компанія DR Software
6.2. Інші компанії – розробники програмного забезпечення для SDS

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум “Речовини у складі виробів відповідно до Регламенту REACH”

Зміст
1.Терміни і визначення
1.1. Визначення та ідентифікація виробів згідно з Регламентом REACH
1.2. Інші основні терміни та визначення, що стосуються проблеми «речовини в складі виробів і Регламент REACH»

2. Зобов’язання відповідно до REACH для виробників, імпортерів і постачальників виробів
3. Реєстрація речовин в складі виробів
3.1. Статті Регламенту REACH та інші нормативні документи, що регламентують процедуру реєстрації речовин у складі виробів
3. 2. Речовини у складі виробів, що підлягають реєстрації
3.3. Як визначити обсяг виділення речовини із виробів
3.4. Хто повинен проводити  реєстрацію речовин в складі виробів?
3.5. Деякі приклади ідентифікації речовин, сумішей і виробів під REACH
4. Нотифікація речовин у складі виробів
4.1. Статті Регламенту REACH та інші нормативні документи, які регламентують процедуру нотифікації речовин у складі виробів
4.2. Які речовини у складі виробів підлягають нотифікації
4.3. Процедура нотифікації речовин у складі виробів
5. Передача інформації про речовини, що містяться в виробах споживачам.
6. Зобов’язання постачальників сировини перед виробниками виробів щодо надання інформації
6.1. Стандартизована інформація у вигляді паспорта безпечності
6.2. Стандартна інформація, що передається виробнику виробів постачальником речовини, якщо на нього не поширюються зобов’язання щодо надання паспорта безпечності
6.3. Отримання нестандартної інформації виробниками виробів від постачальників речовин
7. Обмеження на використання речовин у складі виробів
8. Ідентифікація речовин, що входять в пакувальні вироби
9. Схема прийняття рішення щодо ідентифікації та нотифікації речовини у складі вироби (на прикладі шин)

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум по проходженню процедури авторизації для особливо небезпечних речовин, що експортуються в ЄС.

Зміст
1 Загальні відомості про процедуру авторизації
1.1 Речовини, включені в Додаток XIV
1.2 Заявка на авторизацію
1.3 Інформаційні вимоги до заявки на авторизацію.
1.4 Процеси обробки заявки і отримання авторизації.
1.4.1 Отримання заявки на авторизацію і складання проекту висновку.
1.4.2 Обговорення проекту висновку із заявником і формування Остаточного висновку Комітетами.
1.4.3 Формування рішення Комісії про видачу дозволу.

1.5 Надання дозволу або відмову в авторизації
1.6 Вимоги до заявника після отримання авторизації.
1.7 Перегляд виданого дозволу (авторизації).
1.8 Тимчасові терміни подачі заявки і процесів отримання авторизації.
2 Заявка на авторизацію, її структура і зміст
2.1 Структура заявки на авторизацію
2.2 Зміст заявки на авторизацію і її складання в IUCLID
2.2.1 Зазначення юридичної особи заявника
2.2.2 Ідентифікація речовини
2.2.3 Ідентифікатори авторизаційного досьє
2.2.4 Дані про спільну подачу заявки.
2.2.5 Зазначення видів використання для яких здійснюється запит на авторизацію.
2.2.6 Заявка на авторизацію по кожному виду використання.
2.2.7 Внесення в заявку Звіту про хімічну безпеку і форми заявки на авторизацію.
2.2.8 Створення та експорт досьє-заявки в IUCLID.

2.3 Подальша заявка на авторизацію для ідентичної речовини і використання
3 Подача заявки на авторизацію.
3.1.1 Створення аккаунта компанії в системі REACH-IT
3.1.2 Повідомлення ЕСНА про намір подання запиту на авторізацію.Созданіе форми заявки на авторизацію
3.1.3 Підтвердження спільної подачі заявки на авторизацію
3.1.4 Створення та експорт досьє-заявки в IUCLID
3.1.5 Подача заявки на авторизацію в ЕСНА
3.1.6 Отримання номера подачі заявки
3.1.7 Формування висновку Комітетами та видача дозволу Еврокоміссіей4 Форма складання аналізу альтернатив плану заміни особливо небезпечної речовини

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з ідентифікації і визначенню видів використання особливо небезпечних речовин (SVHC). Критерії присвоєння небезпечним хімічних речовин статусу особливо небезпечних (SVHC) і їх внесення в список речовин-кандидатів на проходження процедури авторизації.

1.Визначення особливо небезпечної речовини SVHC.
1.1. Визначення згідно з Регламентом № 1907/2006 REACH.
1.2. Аналоги поняття SVHC-речовина згідно з різними світовими правилами і законодавчим нормам.
1.3. Бази даних або списки особливо небезпечних речовин.
2.Ідентіфікація речовини як особливо небезпечного, внесення його в Candidate List.
2.1. Процедура внесення речовини в Candidate List.
2.2. Критерії віднесення речовини до категорії особливо небезпечних.
2.2. Пошук інформації по базі ЕСНА щодо особливо небезпечних речовин.
2.3. Candidate List 2013 – 151 особливо небезпечних речовини.
3. Розширення Списку особливо небезпечних речовин.
3.1. Оперативний план ідентифікації всіх SVHC речовин до 2020 року.
3.2. Реєстр про наміри зміни класифікації та віднесення до категорії SVHC.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з проведення оцінки ризиків використання хімічної речовини (сумішшю) і визначення заходів щодо мінімізації ризику (підготовка сценаріїв впливу хімічної речовини). Використання даних сценаріїв впливу споживачами хімічної продукції в ланцюгу поставок.

Зміст
Вступ
1. Збір необхідної інформації
1.1. Інформаційні вимоги відповідно до REACH
1.2. Джерела інформації
1.3. Оцінка валідності інформації
1.4. Адаптація вихідної інформації
1.5. Кількісні взаємозв’язку структура-активність (Q) SARs
2. Проведення оцінки небезпеки
2.1. Вибір вихідних показників
2.1.1 Фізико-хімічні властивості
2.1.2 Токсикологічні показники
2.1.3 Екотоксикологічні показники.
2.2. Модифікація вихідних показників
2.3. Вибір коефіцієнтів оцінки AF
2.4. Обчислення показників DNEL / DMEL
2.5. Обчислення показників PNEC
3. Проведення оцінки впливу
4. Характеристика ризиків
4.1. Характеристика ризиків згідно фізико-хімічних властивостей.
4.2. Характеристика ризиків для здоров’я людини
4.3. Характеристика ризиків для навколишнього середовища
4.4. ECETOC Tra
5. Розробка сценарію впливу
5.1. Розробка сценаріїв впливу

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з розробки сценаріїв впливу на основі звіту про хімічну безпеку CSR і на основі показників токсичності і фізико-хімічних властивостей речовини.

Зміст

1. Вступ
2. Форми сценаріїв впливу
2.1 Базова інформація
2.2 Перелік дескрипторів
2.3 Форма 1: Сценарій використання речовини робочими на підприємстві
2.4 Форма 2: Сценарій громадського і професійного використання речовини споживачами
2.5 Форма 3: Сценарій використання речовини в складі виробу або напівфабрикату робочими
2.6 Форма 4: Сценарій використання речовини в складі виробу або напівфабрикату споживачами
3. Розширений паспорт безпеки
4. Сценарій впливу для передачі інформації по ланцюгу поставок
5. Складання сценарію впливу на основі CSR
6. Складання сценаріїв впливу на основі внутрішніх властивостей речовини або суміші

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з розробки резюме безпеки (GPS safety summary) як супровідної документації для учасників програми Responsible care. Порівняння з іншими супровідними документами щодо безпечного використання хімічної продукції.

1. Вступ
1.1 Глобальна стратегія управління продукцією GPS
1.1.1. Крок 1. Складання списку речовин, для яких слід проводити оцінку ризиків і складати резюме безпеки.
1.1.2. Крок 2. Збір доступної інформації щодо небезпеки і впливу речовин з внутрішніх і зовнішніх джерел.
1.1.3. Крок 3. Пріоритизація
2. Оцінка ризику згідно керівним принципам GPS
3. Складання резюме безпеки.
3.1 Загальна форма GPS Safety Summary (з поясненнями)

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з виконання вимог нормативно-правових актів України у сфері регулювання обігу хімічної продукції.

Зміст
1. Загальне національне законодавство в сфері регулювання обігу хімічних речовин
1.1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
1.2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
1.3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
1.4. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»
1.5. Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
1.6. Концепція підвищення рівня хімічної безпеки
2. Спеціальне національне законодавство в сфері регулювання обігу хімічних речовин
2.1. Гігієнічна регламентація та реєстрація небезпечних факторів
2.1.1. Гігієнічна регламентація небезпечних факторів
2.1.2. Ідентифікація небезпечних факторів
2.1.3. Визначення ГДК
2.2. Державна регламентація і реєстрація пестицидів і агрохімікатів
2.3. Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та обігом хімічних речовин
2.4. Класифікація небезпеки та маркування хімічної продукції
2.5. Інформування споживачів про небезпечні властивості хімічної продукції
3. Стан імплементації основних міжнародних правових документів у сфері регулювання виробництва і обороту небезпечних хімічних речовин в Україні

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум по проведению классификации и маркировки химических веществ и смесей в соответствии с актуальным Регламентом CLP. Практические рекомендации и примеры классификации смесевой продукции. Практическая работа с реестром классификации и маркировки химических веществ на рынке ЕС.

Оглавление
1. Базовая характеристика и принципы GHS.
1.1. Законодательная, нормативно-правовая и методологическая база в сфере классификации и маркировки химических веществ.
1.2 Система GHS. Особенности. Структура
1.3 Внедрение системы СГС в мире
1.4 Внедрение системы СГС в Украине
2. Общие принципы и сфера действия Регламента CLP.
2.1 Общие правила и обязательства.
2.1.1. Роль и обязанности промышленности и других участников в контексте Регламента CLP
2.1.2. Общие обязательства участников цепи поставок
2.2 Правила CLP для определенных участников цепи поставок
2.2.1. Обязательства предприятий, осуществляющих фасовку вещества (смеси)
2.2.2. Обязательства реимпортера вещества (смеси)
2.2.3. Обязательства дистрибьютора вещества (смеси)
2.2.4. Обязательства предприятий, осуществляющих рециклинг веществ
2.2.5. Обязательства для веществ (смесей), которые находятся под таможенным наблюдением
2.2.6. Правила для промежуточных изолированных веществ
2.2.7. Отходы и Регламент CLP
2.2.8. Косметическая продукция и Регламент CLP
2.2.9. Паспорт безопасности
2.3 Классификация опасности.
2.4 Химическая продукция, которая подлежит оценке опасности и классификации.
2.5 Требуемая информация для проведения классификации.
2.6 Методы тестирования, применяемые для оценки опасности веществ и смесей в рамках Регламента CLP.
2.7 Влияние примесей, добавок или отдельных составляющих на классификацию вещества.
2.8 М-факторы и специфические лимиты концентрации.
2.9 Самостоятельная классификация, гармонизированная классификация и список гармонизированных классификаций.
2.10 Обновление классификации.
2.11 Переходные положения Регламента CLP.
2.12 Взаимодействие Регламента CLP с другими законодательными актами ЕС.
2.12.1. REACH
2.12.2. BPR
2.12.3. TDG
3. Критерии классификации по классам опасности и маркировка.
3.1 Физические опасности.
3.2.1 Взрывчатая химическая продукция
3.1.2 Легковоспламеняющиеся газы, в том числе химически неустойчивые.
3.1.3 Легковоспламеняющиеся аэрозоли и аэрозоли
3.1.4 Окисляющие газы
3.1.5 Газы под давлением
3.1.6 Легковоспламеняющиеся жидкости
3.1.7 Легковоспламеняющиеся твердые вещества
3.1.8 Самореактивные вещества
3.1.9 Пирофорные жидкости
3.1.10 Пирофорные твердые вещества
3.1.11 Самонагревающиеся вещества и смеси
3.1.12 Вещества и смеси выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой
3.1.13 Окисляющие жидкости
3.1.14 Окисляющие твердые вещества
3.1.15 Органические пероксиды
3.1.16 Вещества и смеси вызывающие коррозию металлов
3.2 Опасности для здоровья человека и окружающей среды.
3.2.1 Острая токсичность
3.2.2 Раздражение/поражение кожи
3.2.3 Серьезное повреждение/раздражение глаз
3.2.4 Респираторная или кожная сенсибилизация
3.2.5 Мутагенность зародышевых клеток
3.2.6 Канцерогенность
3.2.7 Токсичность для репродуктивной системы
3.2.8 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии STOT-SE
3.2.9 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при хроническом воздействии
3.2.10 Токсичность при аспирации
3.2.11 Токсичность для водной среды
3.2.12 Вещества и смеси, разрушающие озоновый слой
4. Маркировка.
4.1 Требования к нанесению предупредительной маркировки.
4.2 Кто должен производить маркировку?
4.3 Как нужно производить маркировку?
4.4 Какая информация должна присутствовать на этикетке?
4.5 Размеры и внешний вид элементов маркировки.
4.6 Исключения из правил маркировки.
4.7 Идентификаторы продукции
4.8 Пиктограммы, сигнализирующие об опасности.
4.9 Пиктограммы DSD DPD и CLP.
4.10 Сигнальное слово.
4.11 Обозначение опасности
4.12 Предостережения (предупреждения) об опасности.
4.13 Дополнительная информация для маркировки.
4.14 Маркировка опасных веществ, которые входят в состав смесей.
4.15 Пример маркировки в соответствии с Регламентом CLP.
4.16 Параллельное использование маркировки согласно Регламенту CLP и Директивам 67/548/EC и 1999/45/EC.
5. Уведомление для реестра C&L.
5.1 Обязанности по подаче уведомления для реестра C &L.
5.2 Сроки и процедура подачи уведомления.
5.3 Инструкция по разработке уведомления в IUCLID или непосредственно в системе REACH-IT и его подаче в ЕСНА.
5.3.1 Подготовка файла досье в IUCLID
5.3.2 Секция 1.1. Identification
5.3.3 Секция 1.2. Composition
5.3.4 Секция 1.3. Identifiers
5.3.5 Секция 1.4. Analytical information
5.3.6 Секция 2.1. GHS
5.3.7 Раздел классификации (Classification)
5.3.8 Лимит концентрации
5.3.9 Маркировка (Labelling)
5.3.10 Добавление прикреплений к досье
5.3.11 Экспорт досье-уведомление CLP
5.3.12 Подача уведомления, созданного в IUCLID через систему REACH-IT
5.3.13 Подача уведомления CLP непосредственно через систему REACH-IT
6. Классификация смесей.
6.1 Принципы классификации смесей.
6.2 Классификация по физическим опасностям.
6.2.1 Взрывчатая химическая продукция
6.2.2 Воспламеняющиеся газы, в том числе химически неустойчивые.
6.2.3 Легковоспламеняющиеся аэрозоли и аэрозоли
6.2.4 Окисляющие газы
6.2.5 Газы под давлением
6.2.6 Легковоспламеняющиеся жидкости
6.2.7 Легковоспламеняющиеся твердые вещества
6.2.8 Самореактивные вещества
6.2.9 Пирофорные жидкости
6.2.10 Пирофорные твердые вещества
6.2.11 Самонагревающиеся вещества и смеси
6.2.12 Вещества и смеси выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой
6.2.13 Окисляющие жидкости
6.2.14 Окисляющие твердые вещества
6.2.15 Органические пероксиды
6.2.16 Вещества и смеси вызывающие коррозию металлов
6.3 Классификация по опасностям для здоровья человека и окружающей среды.
6.3.1 Острая токсичность
6.3.2 Раздражение/поражение кожи
6.3.3 Серьезное повреждение/раздражение глаз
6.3.4 Респираторная или кожная сенсибилизация
6.3.5 Мутагенность зародышевых клеток
6.3.6 Канцерогенность
6.3.7 Токсичность для репродуктивной системы
6.3.8 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии
6.3.9 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при хроническом воздействии
6.3.10 Токсичность при аспирации
6.3.11 Токсичность для водной среды
6.3.12 Вещества и смеси, разрушающие озоновый слой
6.4 Классификация смеси из смесей.
7. Реестр C&L.
7.1 Роль реестра.
7.2 Работа с реестром.
8. Регламент CLP и транспортное законодательство ЕС

По вопросам приобретения данной разработки ГП “Черкасский НИИТЕХИМ” обращайтесь:
Тел.: (0472)36-03-26,  0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net , reach_cherkassy@mail.com