Головна

image_pdfimage_print

Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ») є провідним науковим центром в області техніко-економічних і кон’юнктурно-аналітичних досліджень в хімічній промисловості.

Основні напрямки і сфери діяльності інституту:

  • техніко-економічні дослідження з окремих проблем розвитку хімічної промисловості України;
  • науково-аналітичні і прогнозні дослідження, розробка аналітичних та інформаційних матеріалів про стан хімічного комплексу і скляної промисловості України, участь у розробці профільних державних і галузевих науково-технічних програм;
  • розробка аналітичних (кон’юнктурних, технологічних, патентних, статистичних) оглядів з різних проблем розвитку хімічної промисловості, хімічних технологій, екологічності хімічних виробництв, товарних ринків;
  • проведення маркетингових досліджень про стан, тенденції, перспективи розвитку хімічної промисловості України, внутрішнього товарного ринку та окремих його сегментів, світової хімічної промисловості, світового та регіональних товарних ринків хімічної і нафтохімічної продукції;
  • інформаційне та аналітико-консультаційне обслуговування підприємств з різних аспектів правозастосування Регламентів REACH/CLP та адаптації підприємств до роботи в умовах дії нового хімічного законодавства ЄС;
  • розробка і видання науково-інформаційних збірників, каталогів, рекламних проспектів, прайс-листів;
  • науково-методичний супровід міжнародних і національних виставок, презентацій, наукових конференцій і нарад галузевого профілю;
  • довідково-інформаційне забезпечення галузі на основі відкритих інформаційних ресурсів науково-технічної інформації та галузевих інформаційних фондів.

ДП «Черкаський НІІТЕХІМ» співпрацює з підприємствами, як у режимі багатоетапних комплексних договорів, так і за разовими договорами на надання індивідуальних консультацій та/або окремих та/або пакетів методичних розробок інституту з проблематики хімічної технології та хімічної безпеки, а також з інших питань у нашій компетентності.

Документи можуть направлятися, як в електронному, так і друкованому вигляді мовою на вибір замовника.